Folkdräkter i bilder från Ångermanland. 

Från ångermanland finns fyra dokumenterade (alla delar i dräkten finns bevarade) kvinnodräkter och 17 rekonstruerade (bara någon del av dräkten bevarad,  resten nyskapat eller utformat efter omgivande dräkter eller skriftliga beskrivningar) kvinnodräkter, dessutom sju komponerade (nyskapade utan bevarade plagg som förlaga) kvinnodräkter. Det finns en dokumenterad mansdräkt och en rekonstruerad, dessutom fem komponerade mansdräkter. 
I landskapet Ångermanland finns dräkter från, Anundsjö, Arnäs, Bjärtrå, Björna, Edsele, Gideå, Graninge, Grundsunda, Gudmundrå, Helgum, Junsele, Långsele, Multrå, Nora, Nordingrå, Näsåker, Nätra, Ramsele, Resele, Sidensjö, Själevad, Skorped, Stigsjö, Säbrå, Ullånger, Fjällsjö, Tåsjö, Bjurholm, Hörnefors, Nordmaling. 
Någon Ångermanlandsdräkt finns inte, dom kallas Anundsjödräkt, Arnäsdräkt, Bjärtrådräkt, Björnadräkt, Edseledräkt, Gideådräkt, Graningedräkt, Grundsundadräkt, Gudmundrådräkt, Långseledräkt, Multrådräkt, Noradräkt, Nordingrådräkt, Näsåkerdräkt, Nätradräkt, Ramseledräkt, Reseledräkt, Sidensjödräkt, Själevadsdräkt, Skorpeds,dräkt Stigsjödräkt, Säbrådräkt, Ullångersdräkt, Fjällsjödräkt, Tåsjödräkt, Bjurholmdräkt, Hörneforsdräkt, Nordmalingsdräkt.

Bilder av: Mansdräkter. Kvinnodräkter.

Bo Skräddare i Ångermanlands Gille's stånd på Skansen sommaren 1997, Hembygdsdräktens Dag. Linnebyxor från Arnäs, västrandning anses vara Trehörningsjö. Hennes dräkt: Livkjol från Norra ångermanland.  Till höger: Linnebyxor från Arnäs, samma väst, jacka från Junsele. Damen är en tidigare medarbetare i dräkt från Boda i Dalarna. Sista bilden, Utanede.

Väst uppsydd efter 14322, Stigsjö Sn, Ångermanland. Originalvästen är av linne av ungefär samma randingstyp som det tyg som gick att inköpa genom Ångermanlands Hemslöjdsförening och anses representera Nordingrå.


Hon:vänster + mitten, livkjol Norra Ångermanland - höger, Södra Ångermanland, livstycke-kjol.
Han: vänster + mitten, väst Utanede/Edsele, byx svart kläde, Södra Ångermanland. - höger, väst Södra Ångermanland.
Sista bilden, Utanede.
 

E-mail till Bo Skräddare:
Fler bilder kommer så fort jag hinner!

Hälsningar Bo Skräddare. (som syr Din folkdräkt åt dig!)

Från Ångermanland finns fyra dokumenterade (alla delar i dräkten finns bevarade) kvinnodräkter och 17 rekonstruerade (bara någon del av dräkten bevarad,  resten nyskapat eller utformat efter omgivande dräkter eller skriftliga beskrivningar) kvinnodräkter, dessutom sju komponerade (nyskapade utan bevarade plagg som förlaga) kvinnodräkter. Det finns en dokumenterad mansdräkt och en rekonstruerad, dessutom fem komponerade mansdräkter. 

I landskapet Ångermanland finns dräkter från, Anundsjö, Arnäs, Bjärtrå, Björna, Edsele, Gideå, Graninge, Grundsunda, Gudmundrå, Helgum, Junsele, Långsele, Multrå, Nora, Nordingrå, Näsåker, Nätra, Ramsele, Resele, Sidensjö, Själevad, Skorped, Stigsjö, Säbrå, Ullånger, Fjällsjö, Tåsjö, Bjurholm, Hörnefors, Nordmaling.  gudmundrådräkt, långseledräkt, dräktdräkt, multrådräkt, noradräkt, nordingrådräkt, näsåkerdräkt, nätradräkt, ramseledräkt, reseledräkt, sidensjödräkt,

Mer bilder . . och mer text . . . kommer inom kort. Bo Skräddare syr din folkdräkt!

  © Bo Skräddare 2007. Tel. 08-711 4060. Adress.  Startsidan 1. 
 
E-mail till Bo Skräddare:

Observera att bilderna inte får användas annat än för Ditt högst privata bruk! De får inte publiceras eller användas i visningar eller liknande utan mitt skriftliga tillstånd enligt lagen om upphovsmannarätt.  © Bo Skräddare.  Tel: 08-711 4060.  COPYRIGHT:  All photographs on this site are my copyright.  If you wish to use them for your own personal use then I will be pleased and flattered.   However, if you wish to make any commercial use of these images then you will require my permission.   High quality images of any of these photographs can be supplied on request.  You may contact me by email: