Några variationer på Bergsmansdräkt.
Långt ifrån alla socknar i Sverige har egna genuina folkdräkter. På många håll finns dräkter grundade på annan gemenskap än sockengemenskapen. Ett sådant exempel är 'bergsmansdräkten' - en mer modeinriktad dräkt buren av de bönder som tillhörde bergsmännen, som ansåg sig 'finare' än en 'vanlig' bonde.

Bergsmannens rock visade att han var en rik person.
Det område som kallas Bergslagen utgör gränstrakterna mellan Västmanland, Dalarna och Värmland. Även andra trakter kan kallas bergslag, t e x Lekebergslagen i Närke och Östergötlands bergslag i norra delen av landskapet. 
Bergslagen är alltså inte klart geografiskt avgränsat på samma sätt som en socken. Redan under 1300-talet (det äldsta år 1303) skrevs det om privilegier för bergsmännen. Privilegier som fanns kvar ända till 1850-talet. Dessa privilegier innebar att den bonde som ägde del i bergshanteringen, myrmalm, gruva eller hytta, betalade lägre skatt. Enligt räkenskapsböcker från Gustav Wasas tid erlades dessutom skatten i allmänhet i järn eller koppar.
Råd att klä sig modernt. Skattelättnaden, som kallades bergsfrälse, spelade en stor roll för den enskilde bergsmannen under lång tid. Vissa lättnader bestod till bergslagsstaterna upplöstes på 1850-talet. Skälet till dessa privilegier var naturligtvis att kungen (=staten) ville främja utvecklingen inom en näringsgren som det var svårt att få arbetskraft till. Metall var dessutom en exportvara och bidrag till att handelsbalansen blev bättre.
Bergsmannen hade med sina privilegier bättre ekonomiska möjligheter att följa modeutvecklingen. Ser man på bergsmännens dräktutveckling märker man att de kunde följa med modet ganska bra fram till omkring 1850. Därefter konserverades dräktskicket och förändringarna skedde långsammare. Inom Bergslagen fanns två kategorier av bergsmän. Dels järnbrukspatroner, bergmästare och annat "fint folk". Några av dessa hade en fastställd civiluniform och faller utanför ramen denna gång. Dels fanns också de som både ägde jord och del i gruva eller hytta. Detta var den stora gruppen. Dessa ansåg sig vara lite förmer än de som var "bara bönder". De var bergsmän och ville visa detta även i sin klädedräkt.
  Fransk rock och byxor. Uppgifterna om bergsmännens och deras hustrurs kläder går isär, men flera källor tyder på att bergsmannen använde en rock, starkt påverkad av ett franskt 1700-talsplagg, justacorpsen (uttal: justakår), som nådde till knäna. Under 1700-talet bör den ha varit kraglös, men fick under 1800-talet en ståkrage.
Under rocken bars väst och byxor.. Under första delen av 1800-talet byttes knäbyxorna ut mot långbyxor. Denna dräkt användes av många tillhögtid ända in mot 1920. Vid det stora Bondetåget 1914 använde tex många bergsmän sin traditionsenliga bergsmansdräkt. Bergsmannens dräkt var stram, lite förnäm, i svart eller mörkt grått, dock ibland med sparsamma inslag av färg och mönster. Rockens snitt bars nästan oförändrat under mycket lång tid, 1700-talet till 1920. Med sina mörka färger skilde sig bergsmannen från bonden som bar starkare färger och mönster.
Svarta kläder till hustrun. Även bergsmannens hustru klädde sig annorlunda än bondens hustru. Svart förefaller ha varit en vanlig färg i plagg som så gott det sig göra lät anpassats till rådande mode. Nymodighetn rutiga tyger använde hon tidigt (möjligen redan under slutet av 1700-talet) till klädning, bestående av liv med ärm och kjol. Klädning (inte klänning!) i rutigt tyg finns bevarat från olika delar av Bergslagen, bla Filipstadstrakten och Ludvikatrakten. Naturligtvis fanns olika rutningar och tillskärningar, men typen förefaller ha varit ungefär densamma.  

Långt ifrån alla socknar i landet har egna genuina folkdräkter. På många håll finns också dräkter grundade på annan gemenskap. Ett sådant exempel är bergsmansdräkten - en mer modeinriktad dräkt buren av de bönder som även tillhörde bergsmännen. Det område som kallas Bergslagen utgör gränstrakterna mellan Västmanland, Dalarna och Värmland. Även andra trakter kan kallas bergslag, t e x Lekebergslagen i Närke och Östergötlands bergslag i norra delen av landskapet. 
Bergsmans-dräkt med röd och svart väst, sommarbyxor av linne och vinterbyxor av svart kläde. Långrock av svart kläde. Samtliga plagg skräddarsydda av Bo Skräddares verkstad. Bo Skräddare kan även sy Din Bergsmansdräkt.

 

Observera att bilderna och texterna inte får användas annat än för Ditt högst privata bruk! De får inte publiceras eller användas i visningar eller liknande utan mitt skriftliga tillstånd enligt lagen om upphovsmannarätt. Bilden är klickbar för få den stor.

   Bo Skräddare 2010.  Tillbaka till sidan 1.  Adress + tel. E-mail:
________________________________________