Bygdedräkt från Flen i Södermanland.
Ett exempel på den dräkt som skapats för Flen.

© Bo Skräddare. 2013.  Tel: 08-711 4060.

flen3.jpg (21591 byte)  flen7.jpg (22443 byte)  flen1.jpg (22844 byte)  flen4.jpg (26317 byte)

flenT1.jpg (81615 byte)  flenT3.jpg (57115 byte)

Ett exempel på en 'bygdedräkt' , som skapats i områden där det inte funnits tillräckligt material för att dräkten ska kunna kallas Folkdräkt. Klicka på bilderna för att få dem stora.
Nationalism och intresset för hembygdens kultur har gått i vågor.
En
period med starkt intresse för hembygden förefaller vara krigsåren. Under denna tid påbörjades många rekonstruktioner och rena nykonstruktionsförsök att utforma en dräkt för hemsocknen.
Några som sökte en hembygdsdräkt var seriösa och läste bouppteckningar, sökte gamla plagg och försökte på alla sätt att finna en grund att bygga på.
Andra lät sin vilja att finna en dräkt från hemorten ingå en förening med sin skapande fantasi och utformade en hembygdens dräkt utan någon som helst förankring i verkligheten.
När Maja Jönsson i Röhl, Dunker, år 1944 började söka spår av ett lokalt särpräglat dräktskick i Dunker, fann hon snabbt att det inte funnits något sådant. Studier av gamla bouppteckningar visade samma sak. Nordiska museet hade bara ett fragmentariskt livstycke i skärt linnelärft från Dunkers socken.
Tillsammans med docent Anna-Maja Nylén vi Nordiska museet valdes då plagg som kunde tjäna som förlagor. Det blev en kjol och ett livstycke från Halland och en överdel (blus) från Småland. Tillsammans med chefen för Länshemslöjden i Nyköping, Anna Greta Påhlman, utarbetades (nyskapades) en kjolrandning.
Tillsammans med ett tryckt förkläde kallades den nyskapade dräkten för Dunkersdräkten eller Villåttingedräkten. 
Den variation som kallas Flensdräkten skiljer sig bara i detaljer från Dunkersdräkten. Det är olika färg på livstycket och ett annat förkläde. I Flens kyrka fanns en dekorativ slinga som blev förlaga till broderiet på förkläde och halskläde. Denna slinga är numera övermålad i kyrkan.
Allmogedräkt. I skriftväxling mellan Maja Jönsson och Anna-Maja Nylén framhåller Anna-Maja Nylén vid flera tillfällen:
"För övrigt önskar jag betona, att om rekonstruktion sker, Fru Jönsson och alla som skaffar sig den (Dunkersdräkten) ha klart för sig att denna dräkt ingalunda är något typiskt endast för Dunker utan kan anses representativt för den klädsel allmogen i Mälarlandskapen - frånsett särskilt konservativa områden som t ex Vingåker - buro under 1780-90-talet. Detta dräktskick var starkt påverkat från borgeligt håll och man torde kunna påvisa att ungefär samma plagg burits av tjänstefolk och enklare borgerskap i städerna och på landet." (Skrivet 15 sept 1947.)

Sammantaget kan alltså sägas att Flensdräkten inte har någon egentlig anknytning till Flen.
I detta fall har ändå de som nyskapat dräkten sökt hjälp att finna form för tillskärning som åtminstone hör hemma i folkligt dräktskick. Andra nyskapade dräkter har varken i form eller material någon förankring i den svenska allmogens dräktskick.
Det ligger många gånger både en het vilja och många mödor bakom de nyskapade och rekonstruerade dräkterna. Som samhörighetssymbol har de ofta ett stort värde för de människor som bor i bygden, även om den nyskapade dräkten ibland helt saknar historisk bakgrund.

         © Bo Skräddare, Stockholm. 2013. Tel: 08-711 4060. 
 Tillbaka till sidan 1.   E-mail:  


Observera att bilderna inte får användas annat än för Ditt högst privata bruk!
De får inte publiceras eller användas i visningar eller liknande utan mitt skriftliga
 tillstånd enligt lagen om upphovsmannarätt.  © Bo Skräddare.  Tel: 08-711 4060.
 
COPYRIGHT:  All photographs on this site are my copyright. 
If you wish to use them for your own personal use then I will be pleased and flattered.
 However, if you wish to make any commercial use of these images then you will require my permission.  
 High quality images of any of these photographs can be supplied on request. 
 You may contact me by E-mail: