Östergötland

o-gotl-d.gif (32836 byte) i-regna2.jpg (37906 byte) i-regna4.jpg (42784 byte)  
Teckningen: Skedevi. Livstycket: Regna socken, Finspångaläns härad.

 
Randigt livstycke Regna socken.  Livstycke i skinn Vånga socken.


Skedevi och Ydre

Som en hästsvans.
Ska citera några stycken ur en beskrivning av Skedevi (Östergötland) dräktskick som Bengt Cnattingius skrev 1852. Den finns återgiven i 'Fatburen. Nordiska museet och Skansens årsbok 1927'. "Håret, som aldrig flätas, stryks bakåt nacken och uppbindes af ett 'strykbanf' af rödt regarn. Äfven sammanhålles det något av hufvudklädet, som med två snibbar knytes under håret. För öfvrigt hänger det fritt utåt ryggen såsom en hästsvans." Högtidsdräkt om vintern: "Håret uppbundet på ofvanbeskrivna sätt, lägges löst upp på hufvudet, derofvanpå sättes ett 'pannkläde' och ytterst et hvitt kläde sådant som nedanför vid sommar drägten skall beskrivas. - Pannklädet knytes såsom ett vnligt hufvudkläde blott ett stycke längre ned i pannan. En hemväfd shawl nyttjas vanligtvis numera öfverst ute i fria luften."  Högtidsdräkt om sommaren: "Håret, uppknutet som vanligt, lägges löst upp på hufvudet. Derofvanpå sättes 'stycket' af spetsar samt öfverst ett stort, fint, hvitt, hårdt stärkt hufvudkläde. som knytes liksom ofvan är beskrifvet, men de båda snibbarna stå rätt ut, en uppåt på ena sidan, en nedåt på den andra. I den snibb som hänger mitt bak är namnet märkt med röda bokstäfver."  "Brudar ha ej någon gemensam drägt: de äro blott rikligt utstyrda med allt möjligt bjefs."  "Flickor klädas lika som de fullvexta qvinnfolken."


Från Östergötland finns två dokumenterade (alla delar i dräkten finns bevarade) kvinnodräkter och en rekonstruerad (bara någon del av dräkten bevarad,  resten nyskapat eller utformat efter omgivande dräkter eller skriftliga beskrivningar) kvinnodräkter, dessutom fyra komponerade (nyskapade utan bevarade plagg som förlaga) kvinnodräkter. Det finns två dokumenterade mansdräkter och en rekonstruerad, dessutom två komponerade mansdräkter.  

I Östergötland finns dräkter från gryt, Kinda, Nykil, Risinge, Skedevi, Svinhult, Vånga och Ydre, Skedevidräkten torde vara den mest kända som ofta kallas östgötadräkten. 

 En tidsfråga tills det kommer fler bilder och mer text !!

 Får ej kopieras, mångfaldigas eller distrubieras i någon form utan mitt tillstånd.
Varken på papper, diskett eller CD. Inte heller i annan form.
 Observera att bilderna inte får användas annat än för Ditt högst privata bruk!
De får inte publiceras eller användas i visningar eller liknande utan mitt
skriftliga tillstånd enligt lagen om upphovsmannarätt. 
© Bo Skräddare.  Tel: 08-711 4060.
 
COPYRIGHT
:  All photographs on this site are my copyright.
 If you wish to use them for your own personal use then I will be pleased and flattered.
However, if you wish to make any commercial use of these images then you will require my permission.
High quality images of any of these photographs can be supplied on request. 
You may contact me by E-mail:

Samtliga bilder klickbara.
© Bo Skräddare 2010.
  Tel: 08-711 4060.
Tillbaka till sidan 1.  E-mail