Folkdräkt från VästerFärnebo, Fellingsbro,
Bro Malma, Möklinta i Västmanland.
 
© Bo Skräddare.  Tel: 08-711 4060.  Adress. 

 
 
Livstycke i skinn från Möklinta.
Sista bilden: Det gula 'livstycket' i tyg är en i överkant
'generös' tolkning av originalet i sämskat skinn.

 
Byxor i sämskat skinn och långrock i brunsvart vadmal från Bro Malma.

 
Mansdräkt från Fellingsbro i Västmanland.
Med mycket elegant långrock med rött kläde och
svart sammet runt hals, handleder och framkant.

Det har aldrig funnits någon Västmanlandsdräkt.
Från Västerfärnebo finns däremot ett antal plagg bevarade, så många att vi kan få en hyfsad bild av hur allmogen var klädd. Totalt känner jag till att det på olika muser och bygdegårdar finns bevarat: Sex livstycken, två kjolar, två överdelar (blusar), några kjolväskor och tv eller tre förkläden och ett rätt stort antal bindmössor av en typ som inte är helt vanlig. De är större och högre än de flesta bindmössor vi ser på andra håll i landet. Studenten Alexis Engdahl samlade 1884 in klädesplagg från Västerfärnebo för Nordiska museets räkning.
 


Livstycke från VästerFärnebo i Västmanland. Detta är ett av sex livstycken som finns bevarade på Nordisk Museet. De övriga fem är av annan modell, samtliga av samma modell. Två av skinn, ett i svart siden (se nedan) och ett barnlivstycke i mönstervävt tyg. Samtliga har "bult" att hänga upp kjolen på. (En 'korv' som hänger i band inuti livstycket och som kjol-linningen läggs över. Mycket praktiskt, avlastar kjolens ibland stora vikt från höfterna till axlarna.)

 
Svart sidenlivstycke från Västerfärnebo i Västmanland.


Livstycke
i skinn från Västerfärnebo i Västmanland.


 Dräkt från VästerFärnebo i vardags-tappning. Med klut och enkelt skyddsförkläde. Sist i raden en teckning av Västerfärnebos alldeles egna variant av bult.


 

  
Linneplagg från Västerfärnebo.


Linneplagg, mansskjorta från Västerfärnebo.


Mansväst från Västmanland.


Huddunge.

 
Dräkt från VästerFärnebo, sydd på kurs av damen som visar upp sin dräkt.


Exempel på dräkter som inte liknar de bevarade gamla originalplaggen.
Mansvästen är en ren nydesign utan gamla förlagor.
Uppsydd i en egen variation av det randiga tyg du ser i livstycket överst.
Damerna bär en dräktvariant som tagit en egen väg, en bit bort från de bevarade originalplaggen.

 Får ej kopieras, mångfaldigas eller distrubieras i någon form utan mitt tillstånd.
Varken på papper, diskett eller CD. Inte heller i annan form.
 Observera att bilderna inte får användas annat än för Ditt högst privata bruk!
De får inte publiceras eller användas i visningar eller liknande utan mitt
skriftliga tillstånd enligt lagen om upphovsmannarätt. 
© Bo Skräddare.  Tel: 08-711 4060.
 
COPYRIGHT
:  All photographs on this site are my copyright.
 If you wish to use them for your own personal use then I will be pleased and flattered.
However, if you wish to make any commercial use of these images then you will require my permission.
High quality images of any of these photographs can be supplied on request. 
You may contact me by E-mail:

Samtliga bilder klickbara.
© Bo Skräddare 2010.
  Tel: 08-711 4060.
Tillbaka till sidan 1.  E-mail
   

VÄSTER FÄRNEBO, Västmanland. HISTORISK BAKGRUND.

1842 insamlade Studenten Alexis Engdal för Nordiska museets räkning klädesplagg i V Fernebo socken. Vid ett tillfälle samlade han in: Kjol, Pryska, Kryddosa, Styckeband, Handskar samt ett randigt hemvävt livstycke. Totalt finns hos på olika museer och bygdegårdar bevarat (som jag känner till) 6 st livstycken, 2 kjolar, 2 överdelar, några kjolväskor och 2 eller 3 förkläden. På detta insamlade och dokumenterade material har V Fernebos dräktskick rekonstruerats. Många dräkter har rekonstruerats på mycket fattigare bevarat material. Och många på mycket rikhaltigare mängd dräktplagg. Det som är intressant i rekonstruktionen, är snarare vilka plagg som använts när dräkten rekonstruerades. 
Av de 6 bevarade livstyckena är 5 mycket  likformade i snitt. De är av tidig 1800-talstyp. Det sista livstycket avviker från de övriga både ifråga om material och tillskärningsmetod. Det var ändå detta livstycke som utvaldes av Hemslöjdsrörelsen att representera V Fernebo. Det randiga livstycket som de flesta förknippar med V Fernebo och Västmanland, har starka 1700-tals-drag. Både tillskärningsmetoden och randningen är ålderdomligare drag än vad de övriga bevarade livstyckena har.

Det är en så kallad KALMINK-RANDNING, en hemvävd tolkning av KALMINK som var ett köpetyg, vanligen från England, ett bredrandigt vaxat (blankt) ylletyg som var dyrt (och därmed 'fint'). Det kopierades av allmogen på många håll i landet. 
Av de övriga livstyckena är 3 av skinn, ett underbart vackert i svart mönstervävt siden och ett i tryckt linne (nästan barnstorlek). Gemensamt för samtliga är BULTEN. Det är en hård rulle som med stroppar eller band är fäst på insidan av livstycket. Denna BULT är en 1600-talsföretelse som främst i Skåne och runt Siljan (Nås, Leksand osv.) samt i V Fernebo. På de övriga ställena är dock bulten normalt fastsydd i nederkant av livstycket. Det är endast i V Färnebo som det hänger i band. Denna bult i band är alltså ett särdrag för V Fernebo som är väl värt att vara rädd om och vårda. De två bevarade kjolarna är likartade men inte likadana. I seklets början utrustades dräkten med ett randigt vävt förkläde i linne. Ursprunget till förklädet är, såvitt jag känner till, ett tygprov som inte anger vad det en gång varit. Ett tryckt blommigt förkläde finns bevarat, liksom ett randigt vävt som finns på museet i Västerås.  även om det inte finns så många olika variationer av dräkterna bevarade, kan vi anta att klädedräkten även i V-Fernebo har rättat sig efter kyrko-årets olika högtider. Vid fasta,  böndagar och liknande har man hållit sig till mörkare färger, dvs. en allvarligare dräktvariant. Enligt fem bouppteckningar fanns i samtliga kattunsförkläden (=blommig tryckt bomull) och även hemvävda förkläden, både blå- och röd- randiga. Det blårandiga linneförkläde många bär till sin V-Fernebo-dräkt har som enda (såvitt jag vet) kända ursprung en liten tyglapp i Olga Anderzons tygsamlingar. Detta lilla tygprov KAN  ha varit vad som helst, ett halskläde, en kjol eller något annat. Det kan även ha varit ett  förkläde. Samma sak gäller kjolarna i bouppteckningen, där fanns röd, blå, rödrandig och blårandig kjol. Bouppteckningarnas angivelser säger tyvärr ingenting om HUR randningen sett ut eller VILKEN röd färg det varit. Av de bevarade plaggen är livstycke i skinn vanligast. Randig kjol och blommigt förkläde det vi vet om dessa plagg. Den som överväger att beställa en dräkt från V Fernebo måste tyvärr själv ta ställning till om de material till dräkten som finns att tillgå idag är en bra kopia av originalplagget eller inte. De som försäljer dräktmaterial MåSTE, enligt min åsikt, kunna klart ange vad de kopierat, var det finns och hur nära de kommit. 

 Återskapats. Med hjälp av de bevarade och dokumenterade plaggen har Västerfärnebos dräktskick rekonstruerats.  Många dräkter har återskapats på mycket fattigare material. Det som är intressant i ett sådant arbete är vilka plagg som använts. Av de sex livstyckena från Västerfärnebo är fem mycket lika i snittet. De är av tidig 1800-typ (se teckning nedan). Ett av dem avviker både i fråga om material och tillskärningsmetod. Ändå var det detta avvikande livstycke som Hemslöjdsrörelsen valde att representera Västerfärnebo.
Ålderdomligt drag.
Det randiga livstycke de flesta förknippar med Västerfärnebo och Västmanland har starka 1700-tals drag. Både tillskärningsmetod  och randning har ålderdomligare drag än de övriga fem livstyckena. (De tre bilderna närmast under texten) Det är en så kallad kalmink-randning, en hemvävd tolkning av kalmink som var ett köpetyg, vanligen från England. Det är ett bredrandigt, vaxat (blankt) ylletyg som var dyrt och därmed 'fint'. Det kopierades av allmogen på många håll i landet.
Av de övriga livstyckena är tre av skinn, ett underbart vackert i svart mönstervävt siden och ett i tryckt linne som nästan är i barnstorlek.
Bult på livstycket. Gemensamt för samtliga är bulten. Det är en hård rulle som med stroppar eller band är fäst på insidan av livstycket. Denna bult är en 1600-talsföretelse i främst Skåne och runt Siljan (tex Nås och Leksand) samt i Västerfärnebo. Bulten är vanligen fastsydd i nederkanten av livstycket. Men inte i Västerfärnebo! Deras särdrag, som de bör vara stolta över och vårda väl, är att bulten hänger i band på insidan av livstycket. Bultens funktion: Att hänga kjolen på!
Tygprov blev förkläde. De två bevarade kjolarna är likartade med inte identiska i randningen. I seklets början utrustades dräkten med ett randigt vävt förkläde i linne. Ursprunget till förklädet är - såvitt jag känner till - ett tygprov som inte anger vad det en gång varit. Ett tryckt blommigt förkläde finns bevarat, liksom ett randigt vävt som finns på museet i Västerås.
Olika högtider. Även om det inte finns så många variationer av dräkterna bevarade, kan vi anta att klädedräkten även i Västerfärnebo har rättat sig efter kyrkoårets olika högtider. Vid fasta, böndagar och liknande har man hållit sig till mörkare färger, dvs en allvarligare dräktvariant.
Enligt fem bouppteckningar fanns i samtliga kattunsfärkläden (=blommig tryckt bomull) och även hemvävda förkläden, både blå- och rödrandiga. Det blårandiga linneförkläde många bär till sin Västerfärnebodräkt har som enda känd ursprung (såvitt jag vet) en liten tyglapp i Olga Anderzons tygsamlingar. Detta lilla tygprov kan ha varit vad som helst, ett halskläde, en förningsduk eller något annat. Det kan även ha varit ett förkläde.
Samma sak gäller kjolarna i bouppteckningen, där fanns röd, blå, rödrandig och blårandig kjol. Bouppteckningarnas angivelser säger tyvärr ingenting om hur randningen sett ut eller vilken röd färg det varit.
Av de bevarade plaggen är livstycke i skinn med skört det vanligaste. Randiga kjolar och ett blommigt och ett randigt förkläde i ull är det enda som finns kvar.

Det har aldrig funnits någon Västmanlandsdräkt. Från Västerfärnebo finns däremot ett antal plagg bevarade, så många att vi kan få en hyfsad bild av hur allmogen var klädd. Totalt känner jag till att det på olika muser och bygdegårdar finns bevarat: Sex livstycken, två kjolar, två överdelar (blusar), några kjolväskor och tv eller tre förkläden och ett rätt stort antal bindmössor av en typ som inte är helt vanlig. De är större och högre än de flesta bindmössor vi ser på andra håll i landet. Studenten Alexis Engdahl samlade 1884 in klädesplagg från Västerfärnebo för Nordiska museets räkning.

Från Västmanland finns ingen dokumenterad (alla delar i dräkten finns bevarade) kvinnodräkter och fem rekonstruerade (bara någon del av dräkten bevarad,  resten nyskapat eller utformat efter omgivande dräkter eller skriftliga beskrivningar) kvinnodräkter, dessutom 13 komponerade (nyskapade utan bevarade plagg som förlaga) kvinnodräkter. Det finns en dokumenterade mansdräkter och två rekonstruerade, dessutom tre komponerade mansdräkter.  

Från landskapet Västmanland kommer dräkterna Fellingsbro, Grythyttan, Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg, Nora, Arosdräkten, Bro Malma, Enåker, Frösåker, Irsta, Kila, Munktorp, Möklinta, Norberg, Surahammar, Västanfors, Västerfärnebo, Västervåla

Fler bilder och mer text kommer . . .

Får ej kopieras, mångfaldigas eller distrubieras i någon form utan mitt tillstånd.
Varken på papper, diskett eller CD. Inte heller i annan form.
 Observera att bilderna inte får användas annat än för Ditt högst privata bruk!
De får inte publiceras eller användas i visningar eller liknande utan mitt
skriftliga tillstånd enligt lagen om upphovsmannarätt. 
© Bo Skräddare.  Tel: 08-711 4060.
 
COPYRIGHT
:  All photographs on this site are my copyright.
 If you wish to use them for your own personal use then I will be pleased and flattered.
However, if you wish to make any commercial use of these images then you will require my permission.
High quality images of any of these photographs can be supplied on request. 
You may contact me by E-mail:

Samtliga bilder klickbara.
© Bo Skräddare 2010.
  Tel: 08-711 4060.
Tillbaka till sidan 1.  E-mail

 Fellingsbrodräkt, Grythyttedräkt, Hälleforsdräkt, Lindesbergsdräkt, Ljusnarsbergsdräkt, Noradräkt, Arosdräkten, Bro Malmadräkt, Enåkerdräkt, Frösåkerdräkt, Irstadräkt, Kiladräkt, Munktorpdräkt, Möklintadräkt, Norbergsdräkt, Surahammardräkt, Västanforsdräkt, Västerfärnebodräkt, Västervåladräkt